Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Autor: 08:48 Budownictwo, Przemysł

Najważniejsze zasady związane z użytkowaniem butli na gazy techniczne

Sporo osób nie jest nawet świadomych tego, że każdego dnia ma kontakt z butlami do gazów technicznych. Ma to chociażby miejsce w przypadku zwykłych kuchenek zasilanych popularnym propanem-butanem, lecz również przy rozmaitych pracach spawalniczych. W każdym takim przypadku gazy przechowuje się w odpowiednich butlach, posiadających z jednej strony zawór pozwalający na wypuszczenie gazu. W zależności od rodzaju gazu zawartość butli może być lotna lub płynna, i stosuje się też wtedy inne rozwiązania technologiczne. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby do każdego z rodzajów gazu używać odpowiedni rodzaj butli, ewentualne pomyłki będą bowiem dużym zagrożeniem. Tak samo zresztą jak obchodzenie się w niewłaściwy sposób z tymi przedmiotami, które wymagają zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

W pierwszej kolejności Butle spawalnicze muszą być w odpowiednim technicznym stanie. Będzie to dotyczyło zarówno korpusu z metalu, jak też wszystkich dodatkowych elementów, na przykład takich jak zawory. Dlatego też przepisy są dość restrykcyjne pod tym względem, i wymagają, aby każda Butla butle 2,7 L posiadała homologację. Taką homologację uzyskać można po wykonaniu badań przez inspektora z uprawnieniami. Podczas weryfikacji musi on sprawdzić, czy powierzchnia butli nie jest odkształcona czy skorodowana, co by mogło zagrozić stosowaniu jej dalej. Konieczna do przeprowadzenia też jest próba ciśnieniowa, i dopiero po jej przejściu można wystawić przedłużenie homologacji.

Obowiązuje ona na ustalony czas, po czym badanie trzeba będzie powtórzyć. Żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, to bardzo ważny jest też sposób używania takich butli. Należy je przechowywać z daleka od rozmaitych źródeł ciepła, dlatego najlepszym miejscem tu będzie jakieś zadaszone pomieszczenie z dobrą wentylacją. Butle powinny być skierowane zaworami do góry, gdyż to także może mieć wpływ na zachowanie gazu. Należy też systematycznie kontrolować, czy nie zaczynają się pojawiać nieszczelności przy zaworze.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
(Visited 7 times, 1 visits today)
Close